Nationaal AYA Platform

aya-jong-en-kanker

AYA: jong en kanker Hoe ga je daarmee om?

Als jongere of jongvolwassene met kanker (AYA staat voor ‘Adolescent & Young Adult’, 18-35 jaar met kanker) val je vaak tussen wal en schip. Je bent te oud voor de kinderafdeling en de zorg voor volwassenen heeft vaak geen antwoord op de vragen waar jij mee zit. Denk aan vragen over opleiding, werk, zelfstandigheid, aangaan van relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Maar denk ook aan vragen over het medisch-technisch deel van je behandeling. Klik op de ‘Ik en mijn….” bollen voor informatie over een onderwerp waar jij meer van wilt weten.

In de ziekenhuizen aangesloten bij het Nationaal AYA Platform wordt er speciale zorg ingericht voor jou. Zorg die stilstaat bij wat jij nodig hebt. Het Platform is een hechte samenwerking tussen AYA’s en zorgprofessionals uit de 8 UMC’s en een aantal perifere ziekenhuizen. Op het Platform wordt alle kennis en kunde in co-partnerschap ingezet om in heel Nederland AYA zorg uit te rollen. De best mogelijke zorg, goed bereikbaar!

Wat houdt de AYA zorg in?

Je kan op verschillende manieren gebruik maken van AYA zorg, op elk moment vanaf diagnose. Aya Zorg maakt integraal deel uit van je hele behandeltraject/ zorgpad. Bekijk hier de AYA roadmap en bespreek het met je behandelend arts als je leeftijdspecifieke aya zorg wilt krijgen.

AYA poli

Mocht je de AYA stichting willen steunen, dan is dit mogelijk. Kijk voor meer informatie op AYA Funding.

Laatste nieuws

verslag

SPACE4AYA 2016 special!

De SPACE4AYA special 2016 is uit! Was je er 8 maart niet bij? In bijgevoegde inhoudelijke impressie  lees je alles over de onderwerpen die tijdens Space 4 AYA 2016 aan de orde zijn gekomen, zoals is de AYA poli nou een poli of niet?, Late effecten na behandeling van Aya’s, AYA zorg: beter en betaalbaar,  Opname van Verder lezen »